Nghiên cứu khoa học
07/05/2014

Nghiên cứu khoa học 

Về lĩnh vực nghiên cứu giáo dục đặc biệt, khoa Giáo dục Đặc biệt có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Trong đó:

Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện có liên quan đến đề tài:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian

thực hiện

Tên-Vai trò tham gia

1

Một số biện pháp can thiệp sớm trẻ khiếm thị. Mã số : B2005-80-26

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2005-2007

Lê Thị Thúy Hằng-

Thành viên

2

Giải pháp đảm bảo quyền được hưởng giáo dục cho trẻ đường phố ở Việt Nam

B2005-80-23

Bộ Giáo dục và đào tạo

2005-2007

Lê Thị Thúy Hằng-

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu đề xuất mô hình Hỗ trợ giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.

 B2007-80-13

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2007-2009

Lê Thị Thúy Hằng-

Chủ nhiệm

4

Tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam

Đề tài nhiệm vụ Nghị định thư-  cấp nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

2010-2012

Lê Thị Thúy Hằng-

Thư kí

5

Nghiên cứu bài học kinh nghiệm của Hoa Kì về đảm bảo chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật – Giải pháp đề xuất cho Việt Nam”

Đề tài cấp Bộ theo chương trình Hợp tác song phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2012-2014

Lê Thị Thúy Hằng-

Thành viên

6

Đánh giá tác động chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo giai đoạn 2000 đến 2015

Đề tài trọng điểm cấp nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

2014-2015

Lê Thị Thúy Hằng-

Thư kí

7

Biện pháp quản lí hành vi trẻ ADHD trong lớp MGHN

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Mã số: B2009-33-03

 

2009-2011

Nguyễn Thị Hanh- Chủ nhiệm

8

Xây dựng bộ câu hỏi TNKQ đánh giá KQHT của sinh viên trường CĐSPTƯ

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

 

Nguyễn Thị Hạnh- Chủ nhiệm

9

Sử dụng phương pháp PECS nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

 

Nguyễn Thị Hạnh- Chủ nhiệm

10

Biện pháp rèn luyện kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho sinh viên khoa GDĐB

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, Mã số: B2010-33-20

 

2010-2012

Nguyễn Thị Thanh Huyền

11

Xây dựng bộ trắc nghiệm khách quan đánh giá kết quả học tập của sinh viên học phần Nhập môn giáo dục đặc biệt

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

2009

Nguyễn Thị Thanh Huyền- Chủ nhiệm

12

Biện pháp tổ chức học hợp tác cho trẻ khiếm thị trong lớp học hoà nhập

 

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

2009

Nguyễn Thị Minh- Chủ nhiệm

13

Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ trong trường mầm non

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

 

Phạm Ngọc Quân

14

Điều kiện triển khai mô hình giáo dục hoà nhập ở trường mầm non

 

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

2008

Phạm Thùy Linh- Chủ nhiệm

15

Sự thích ứng của trẻ khuyết tật thính giác trong trường mầm non hoà nhập

 

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

2010

Vũ Thị Hương Lý- Chủ nhiệm

16

Thực trạng sự tham gia của trẻ khuyết tật vào hoạt động giáo dục chung ở trường mầm non

 

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

 

2011

Trương Thị Tuyết- Chủ nhiệm

 

* Giáo trình và tài liệu tham khảo

Khoa Giáo dục Đặc biệt đã có 1 giáo trình và 5 sách xuất bản do các giảng viên biên soạn. Trong đó:

-          Giáo trình xuất bản: Giáo trình Giáo dục hoà nhập dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội 8/2008 (Lê Thị Thúy Hằng và các tác giả)

-          Sách xuất bản:

 1. Nguyễn Thị Hạnh, 148 Tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt. NXB Quốc Gia 2010; 100 hoạt động phát triển kĩ năng cho trẻ khuyết tật tuổi mầm non học hòa nhập. NXB Hà Nội 2010
 2. Lê Thị Thuý Hằng và các tác giả, Phát triển kỹ năng học tập và kỹ năng xã hội cho học sinh chậm phát triển trí tuệ và khiếm thính cuối tiểu học, NXB Khoa học xã hội quí 3/2008; Giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thị. NXB Lao động. Hà Nội 2005;
 3. Lê Thị Thuý Hằng và các tác giả. Giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thị. NXB Lao động. Hà Nội 2005
 4. Lê Thị Thuý Hằng và các tác giả (2010), Quản lý giáo dục hòa nhập, Bộ GD&ĐT, Ban hành kèm theo Quyết định số 3933/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xây dựng Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục hòa nhập cho các cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục các cấp, bậc học), NXB Phụ Nữ

 

 1. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Một số kỹ năng dạy trẻ khiếm thị trong lớp học hòa nhập. NXB Hà Nội 2009.

* Các bài báo, báo cáo khoa học:

 1. Lê Thị Thúy Hằng, Biểu tượng về đồ vật của học sinh mù lớp 1, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2004)
 2. Lê Thị Thuý Hằng, Khắc phục hiện tượng từ rỗng nghĩa cho học sinh mù ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (115), tr.39 - 40. (2005)
 3. Lê Thị Thuý Hằng, Hình thành khái niệm cho học sinh mù ở bậc tiểu học theo tiếp cận hệ thống, Tạp chí Giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo, (120), tr.30 - 31. (2005)
 4. Lê Thị Thuý Hằng, Cơ sở tiếp cận trong dạy học hoà nhập trẻ mù, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (180), tr.17 - 19. (2007)
 5. Lê Thị Thuý Hằng, Về thực trạng học làm văn miêu tả ở lớp 4 của học sinh mù, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (186), tr.36-38(2008)
 6. Lê Thị Thuý Hằng, Rèn luyện kỹ năng quan sát cho học sinh mù học hoà nhập dựa trên phát triển khả năng của các giác quan còn lại, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (192), tr.49-51(2008)
 7. Lê Thị Thuý Hằng, Sự tương tác thích hợp trong lớp học hoà nhập có học sinh mù, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (197), tr.45 - 47(2008)
 8. Lê Thị Thúy Hằng, Điều kiện đảm bảo giáo dục trẻ khiếm thị trong trường hoà nhập , Tạp chí khoa học giáo dục  - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (chuyên đề EFA-VI Vietnam), tr 35-38(2008)
 9. Lê Thị Thúy Hằng, Mô hình hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật hiện nay ở nước ta, Tạp chí khoa học giáo dục – Viện KHGD Việt Nam số 42, Tr 41-43, tháng 3 năm 2008
 10. Lê Thị Thúy Hằng, Môi trường giáo dục hòa nhập thân thiện dựa trên đáp ứng nhu cầu của trẻ  - Tạp chí Giáo dục – Bộ giáo dục và Đào tạo (209), tr 21-26   (2009)
 11. Lê Thị Thúy Hằng, Phát triển khả năng tưởng tượng sáng tạo cho trẻ mù, Tạp chí Khoa học giáo dục  - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (chuyên đề EFA-VI Vietnam), tr 38-40(2009)
 12. Lê Thị Thúy Hằng, Phát triển khả năng tham gia hoạt động chơi cho trẻ khiếm thị một cách độc lập, Tạp chí Khoa học giáo dục -  Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (chuyên đề EFA-VI Vietnam) (2010)
 13. Lê Thị Thúy Hằng, Biện pháp tăng cường năng lực cho giáo viên can thiệp giáo dục sớm trẻ khuyết tật mầm non, Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo , tra 29-30, số 307, kì 1(4/2013)
 14. Le Thi Thuy Hang, Qui trình can thiệp sớm trẻ khuyết tật, Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo , (No335), (2013)
 15. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân cho sinh viên CĐSP ngành GDĐB trong thực hành, thực tập, Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo (2010);  
 16. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện pháp hình thành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động can thiệp, Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo số 4 năm 2007;
 17. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Kỹ năng xây dựng chương trình giáo dục cá nhân của giáo viên mầm non Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo (2009);
 18. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thực trạng kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật của giáo viên mầm non. Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà nội năm 2010
 19. Vũ Thị Hương Lý, Những rào cản tâm lý của trẻ khuyết tật thính giác học hoà nhập Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo (2009);
 20.  Vũ Thị Hương Lý,Những biện pháp giáo dục trẻ khiếm thính trong trường mầm non hoà nhập Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo ( 2010);
 21. Vũ Thị Hương Lý,Những biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ khuyết tật thính giác trong trường mầm non hoà nhập Tạp chí Giáo dục -  Bộ giáo dục và Đào tạo (2010)
 22.  

7        Bài báo đăng thông tin khoa học giáo dục mầm non:

 1. Nguyễn Thị Hạnh: Công tác phát hiện sớm và can thiệp sớm trẻ CPTTT ở bậc học mầm non,số 4 năm 2005; Thực trạng thi kiểm tra đánh giá trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay và biện pháp khắc phục, số 5 năm 2006; Kiểm định chất lượng trường cao đẳng sư phạm, số 6 năm 2007; Các biện pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ tự kỉ trong lớp mẫu giáo hòa nhập, số 8 năm 2009; Giới thiệu sách, số 2 năm 2011; Thực trạng sử dụng các biện pháp quản lý hành vi trẻ tăng động giảm tập trung trong lớp mẫu giáo hòa nhập, số 2 năm 2011; Thực trạng các biện pháp quản lí hành vi cho trẻ ADHD trong lớp mẫu giáo hòa nhập, số 2 năm 2011

2        Báo giáo dục thời đại:

 1. Lê Thị Thúy Hằng, Mô hình Giáo dục hoà nhập, số 47 – 2004; Vấn đề xoá rào cản trong học tập của học sinh khuyết tật trong trường hoà nhập, số 2 - 2004

 3 Bài báo đăng kỷ yếu khoa học cấp quốc gia

 1. Nguyễn Thị Hạnh, Dạy học cho học sinh khuyết tật học tập. Kỷ yếu HTKH quốc gia ĐHSPHN tháng 5/2012; Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập của sinh viên khoa giáo dục đặc biệt trường CĐSPTƯ. Kỷ yếu HTKH quốc gia CĐSPTƯ, HCM tháng 11/2012
 2. Lê Thị Thúy Hằng, Xây dựng chính sách Giáo dục trẻ khuyết tật. Kỷ yếu Hội nghị 10 năm thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Việt Nam, 5/2005.

14    băng hình:

 1. Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thanh: PP dạy trẻ CPTTT làm quen với toán, trường CĐSP Trung ương, 2006; PP dạy trẻ CPTTT làm quen TPVH, 2006; PP dạy trẻ CPTTT làm quen với MTXQ, 2006; Hình thành biểu tượng toán cho trẻ CPTTT, 2006; Giáo dục âm nhạc cho trẻ CPTTT, 2006; Giáo dục thể chất cho trẻ CPTTT, 2006; Tiết cá nhân cho trẻ CPTTT, 2006; Giới thiệu trẻ ADHD tuổi mầm non, 2012;Hướng dẫn can thiệp cá nhân cho trẻ ADHD, 2012
 2. Phạm Thuỳ Linh, Hình thành kỹ năng tự chăm sóc cho trẻ mù lứa tuổi mầm non, 2012; Hình thành kỹ năng tiền Braille học đường cho trẻ mù, 2012
 3. Phạm Ngọc Quân, Hình thành các kĩ năng học tập ban đầu cho trẻ khuyết tật tật trí tuệ, 2010; Hình thành và phát triển các mối quan hệ với mọi người xung quanh cho trẻ khuyết tật trí tuệ, 2010; Hình thành và phát triển các kĩ năng xã hội cho trẻ khuyết tật tại Quảng Nam, 2011
 4. Trương Thị Tuyết: Bộ băng hình phát triển ngôn ngữ lời nói cho trẻ khiếm thính, 2011

 

Liên kết web