Giới thiệu
07/05/2014
                      GIỚI THIỆU CHUNG

I. Quá trình hình thành

Ngày 08 tháng 5 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 2049/QĐ-BGD&ĐT cho phép Trường mở ngành đào tạo giáo viên Giáo dục đặc biệt trình độ Cao đẳng, Khoa Giáo dục đặc biệt được thành lập để thực hiện chức năng và nhiệm vụ này.

Trong giai đoạn 2003-2013, Khoa tập trung vào việc đào tạo giáo viên dạy học trẻ khuyết tật trong các trường hòa nhập mầm non, giáo viên giáo dục đặc biệt các chuyên ngành giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, giáo dục trẻ khuyết tật nghe nói đã đào tạo được 478 học viên. Các học viên sau khi tốt nghiệp hiện đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non của các địa phương, chủ yếu là ở miền Bắc Việt Nam. Nguồn lực giáo viên can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non góp phần thúc đẩy chất lượng của giáo dục khuyết tật Việt Nam.

II. Tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, chức năng và nhiệm vụ của Khoa

1. Tuyên bố sứ mạng của Khoa

Tạo dựng phong cách làm việc, học tập nhiệt tình, năng động, sáng tạo đối với tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên; Nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học giáo dục đặc biệt vào quá trình đào tạo; Chú trọng đào tạo gắn với ứng dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vào hoạt động hỗ trợ, can thiệp và giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt của thực tiễn; Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng nghề giáo dục đặc biệt vững chắc, có chất lượng cao

2. Tầm nhìn của Khoa

Phấn đấu trở thành cơ sở hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục đặc biệt có khả năng tư vấn, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt đáp ứng yêu cầu cao của xã hội. Đồng thời là một đơn vị ứng dụng khoa học giáo dục đặc biệt, cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt đáp ứng có hiệu quả yêu cầu đổi mới, phát triển sự nghiệp giáo dục và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

3. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa

Chức năng

1. Đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt để có thể trở thành giáo viên can thiệp, dạy trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt và các trường mầm non hòa nhập;

2. Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp về giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt và giáo dục hòa nhập;

3. Nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, đổi mới giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về giáo dục đặc biệt và giáo dục hòa nhập.

    Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng chiến lược phát triển của khoa theo giai đoạn ngắn hạn và trung hạn đáp ứng yêu cầu thực tế và xu thế phát triển của xã hội.
  2. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu, kế hoạch giảng dạy; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập;
  3. Quản lý chất lượng đào tạo, chất lượng bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt.
  4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn giáo dục đặc biệt cho các địa phương và cá nhân có nhu cầu.
  5. Bồi dưỡng, đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng nâng cao năng lực, trình độ đào tạo.
  6. Thực hiện các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế về giáo dục hòa nhập và giáo dục đặc biệt;
  7. Phối hợp với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu giáo dục để mở rộng mạng lưới liên kết đào tạo, trao đổi khoa học, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về giáo dục đặc biệt;

4. Các ngành đào tạo

Chương trình đơn ngành

-          Giáo dục đặc biệt chuyên ngành khuyết tật trí tuệ

-          Giáo dục đặc biệt chuyên ngành khuyết tật nghe- nói

-          Giáo dục đặc biệt chuyên ngành hòa nhập mầm non

Chương trình song ngành:

-          Giáo dục Đặc biệt và Giáo dục Mầm non

5. Cơ cấu tổ chức chuyên môn của Khoa

-          Tổng số CBGV: 16, trong đó 14 là giảng viên, 02 cán bộ văn phòng. Nữ: 15 – Nam: 01.

-          Trình độ: 04 TS; 10 Ths ; 02 CN  (đang học Ths).

-          Các lĩnh vực chuyên môn được đào tạo của đội ngũ: Tâm lý học, Giáo dục học, Đánh giá giáo dục, Giáo dục đặc biệt/Giáo dục hoà nhập ,…

-          Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 tổ bộ môn là Tổ Cơ bản về Giáo dục đặc biệt, Tổ Giáo dục trẻ khuyết tật (bao gồm các chuyên ngành GD trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỉ, GD trẻ khuyết tật nghe nói, GD trẻ khiếm thị ), Tổ thực hành và nghiên cứu ứng dụng GDĐB và Bộ phận Văn phòng.

Bên cạnh đó, Khoa Giáo dục đặc biệt có hệ thống các Trung tâm phục vụ thực hành và nghiên cứu ứng dụng bao gồm:

+ Trung tâm Can thiệp sớm: với số lượng giáo viên là 15 người, thực hiện các hoạt động can thiệp trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non, hỗ trợ gia đình và trường mầm non hòa nhập về giáo dục trẻ khuyết tật, triển khai các hoạt động thực hành và nghiên cứu ứng dụng của giảng viên, sinh viên Khoa giáo dục đặc biệt vào hoạt động thực tiễn.

+  Trung tâm Nghiên cứu thiết bị dạy học cho Giáo dục mầm non và Giáo dục đặc biệt: Có chức năng thực tiễn hóa các sản phẩm và kết quả nghiên cứu phục vụ can thiệp, giáo dục trẻ khuyết tật và mầm non cũng như các hoạt động đào tạo của giảng viên, sinh viên về lĩnh vực giáo dục đặc biệt và giáo dục mầm non.

 

 

Sơ đồ. Cơ cấu tổ chức chuyên môn của Khoa GDĐB (7/2013)

 

III. Hiện trạng nhân lực phục vụ đào tạo và nghiên cứu KH&CN của đơn vị

-          100% Số lượng đội ngũ giảng viên có độ tuổi từ 28-45 đó là độ tuổi bắt đầu đạt đến độ chín, độ vững vàng, sự tự tin vào kiến thức và kỹ năng chuyên môn 

-          100% giảng viên chủ trì hoặc tham gia các đề tài KH&CN các cấp (trường, Bộ, Hợp tác song phương, Nhà nước)

-          Năm 2008 là đơn vị chủ trì xây dựng chương trình Khung đào tạo giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt, trình độ cao đẳng cho toàn quốc.

-          Từ năm 2010 đến nay, Hợp tác với  trường Cao Đẳng University College Zealand của Đan Mạch và Trung tâm giáo dục khuyết tật AWWA của Singapore về các chương trình bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên cho giáo dục đặc biệt.

-          Hợp tác nghiên cứu theo chương trình Nghị định thư với Phòng Giáo dục bang NSW của Australia về Tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam

-          Từ năm 2008 đến nay, Thông qua sự hỗ trợ của quĩ Nippon Foudation của Nhật Bản phát triển chương trình Hợp tác với Viện nghiên cứu NTID của trường đại học RIT bang Rochester của Hoa Kì bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học sinh Điếc và ứng dụng triển khai chương trình dạy học học sinh Điếc cấp Trung học cơ sở bằng phương pháp song ngữ.

-          Từ năm 2003 đến 2006, hợp tác với Ủy ban II Hà Lan phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục đặc biệt với nhiều hoạt động bồi dưỡng giáo viên của chuyên gia Hà Lan.

-          Một số cá nhân tham gia và đã được nhận các giải thưởng sáng kiến KH&CN về thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực Giáo dục đặc biệt.

-          Ngoại ngữ: Tất cả cán bộ công chức đều có thể giao tiếp, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài (chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Nga).

-          Tin học: 100% sử dụng thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, các phần mềm ứng dụng trong thống kê, phân tích, xử lý số liệu nghiên cứu,…

IV. Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu

Với vai trò là một trung tâm hợp tác nghiên cứu, tập trung lực lượng nghiên cứu khoa học GDĐB trong cả nước, hiện nay, Khoa đã có một mạng lưới cộng tác viên đông đảo là cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu có trình độ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao ở các đơn vị trong và ngoài trường.

-          Tham gia xây dựng các văn bản dưới Luật Người khuyết tật: Nghị định, Thông tư liên tịch, Thông tư của Bộ GD&ĐT,…

-          Tham gia các Chương trình Dự án của Bộ GD&ĐT: Vụ GD Tiểu học, Vụ GDMN, Vụ GD TrH, Viện KHGD Việt Nam,…

Khoa liên tục củng cố và mở rộng các quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế: Tổ chức CRS, Plan, VISIO, Ủy ban II Hà Lan, Save the Children Alliance (SC), World Concern, University College Zealand của Đan Mạch và Trung tâm giáo dục khuyết tật AWWA, Tổ chức Singapore International Foudation của Singapore, Phòng Giáo dục bang NSW và New Castal University của Australia, Viện nghiên cứu NTID của Hoa Kì, Tổ chức KFHI của Hàn Quốc, Tổ chức DJB của Đức...

 

Năm học

 

Số lượng đề tài NCKH các cấp

Bài báo khoa học

Băng hình

Trường

Bộ

Nhà nước

2003-2004

 

 

 

 

2004-2005

 

 

 

 2

 

2005-2006

 2

 

 2

 

2006-2007

 2

 

 0

 1

 3

2007-2008

 

 1

 0

 3

 3

2008-2009

 

 1

 0

 6

 2

2009-2010

 1

 

 

 6

 

2010-2011

 1

 1

 

 6

 1

2011-2012

 1

 1

 3

 1

2012-2013

 1

 

 

 8

 4

Tổng số

 08

 06

01 

 39

 14

 

Bên cạnh đó, hàng chục cuốn tài liệu, sách tham khảo, giáo trình, báo cáo đánh giá các chương trình dự án đã được cán bộ giảng viên của Khoa thực hiện và xuất bản. Đây là những tài liệu quý phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa.

V. Định hướng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa trong thời gian tới

-          Tham gia đào tạo và tổ chức đào tạo các khóa cử nhân cao đẳng giáo dục đặc biệt, cử nhân song ngành Giáo dục mầm non- Giáo dục đặc biệt tại trường.

-          Mở rộng liên kết đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về GDĐB ở các trình độ, hình thức khác nhau cho các địa phương trong toàn quốc.

-          Tìm kiếm hợp tác trong mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng với các cá nhân, các tổ chức, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước về lĩnh vực GDĐB.

-          Đẩy mạnh kết hợp giữa nghiên cứu khoa học ứng dụng/thực hành nghề nghiệp và đào tạo của Khoa.

-          Tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cá nhân, các tổ chức, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước về lĩnh vực GDĐB.

 

Các tin mới hơn:
Liên kết web